Oznamy - 02.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

2.12.2018

1. adventná nedeľa - začiatok Adventného obdobia - Rok C
pondelok

3.12.2018

Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka

utorok

4.12.2018 Sv. Jána Damascénského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

6.12.2018 Sv. Mikuláša, biskupa - spomienka

piatok

7.12.2018

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka, Prvý piatok

Výročie smrti Božieho služobníka Michala Buzalku, biskupa (1961)

sobota

8.12.2018 Nepoškvrneného počatia Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

9.12.2018

2. adventná nedeľa - začiatok Adventného obdobia - Rok C

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † vdp. dekana Jozefa Slamku, Stanka Lahotu, Vladimíra Kadlečíka a Emíliu Hazuchovú

pondelok

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc - 80 rokov života - František Martinkovič

utorok

16:00

Za † Jána Smutného a manželku Cecíliu, syna Ivana + Viktora Hetteša a manželku Annu a za zdravie pre celú rodinu

streda

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu - 85 rokov života (410)

štvrtok

16:00

Za † Cecíliu Kolesíkovú - 1. výročie

piatok

16:00

Za † Jozefa, Janku, Jozefa a Michala Juríčkových

sobota

8:00

10:30

Za † Antona Cibulu - 3. výročie a za † rodinu z oboch strán

Za † Zlaticu Veselskú - 1. výročie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia v tomto mesiaci: Ján Hlavatovič, Anton Cibula, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Rudolf Jurkas, Serafína Jurkasová, Peter Jurkas, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Mariánna Mašková, Alžbeta Zábrodská, Rudolf Hlavatovič, Anton Stacho, Koloman Stacho, Ján Magula, Ján Kolesík, Anastázia Machovičová, Jozef Machovič, Ján Petráš st., Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Štefan Rajnic, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Emil Hullman, Serafína Jurkasová, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Gabriela Hlavatovičová, Klementína Holická, Matilda Dúbravová, Julián Dúbrava, Ľudovít Filipovič, Emília Filipovičová, Marta Horváthová, Michal Hajtman, Antónia Benovicová, Celestína Kolesíková, Margita Hečková

 

Oznamy

  • Zvonček nedeľa 586€, Hodová ofera 765€. Pán Boh zaplať!
  • Strechu stála 92627€, hromozvod stál 9098,27€ - obe sumy sú vyplatené. Ešte dlhujeme 5000€ za obnovu oltára v kaplnke Karmelskej Panny Márie - ešte nie je oltár dokončený. Máme nový tehlový plot medzi farským dvorom a škôlkou, máme nové halogénové osvetlenie 315€.
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 504-509, 577. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018