Oznamy - 09.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

9.12.2018

2. adventná nedeľa - Rok C
utorok

11.12.2018

Sv. Damaza I., pápeža - spomienka

streda

12.12.2018 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - spomienka

štvrtok

13.12.2018 Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

piatok

14.12.2018

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

16.12.2018

3. adventná nedeľa - Rok C - Gaudete - nedeľa radosti

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia v tomto mesiaci: Ján Hlavatovič, Anton Cibula, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Rudolf Jurkas, Serafína Jurkasová, Peter Jurkas, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Mariánna Mašková, Alžbeta Zábrodská, Rudolf Hlavatovič, Anton Stacho, Koloman Stacho, Ján Magula, Ján Kolesík, Anastázia Machovičová, Jozef Machovič, Ján Petráš st., Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Štefan Rajnic, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Emil Hullman, Serafína Jurkasová, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Gabriela Hlavatovičová, Klementína Holická, Matilda Dúbravová, Julián Dúbrava, Ľudovít Filipovič, Emília Filipovičová, Marta Horváthová, Michal Hajtman, Antónia Benovicová, Celestína Kolesíková, Margita Hečková

pondelok

16:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu - 88 rokov života

utorok

16:30

Za † z rodiny Konečnej, Veverkovej, Rajnicovej, Vlčkovej, Adámekovej, Goceliakovej, Stachurovej, Kubizniakovej, Pardelčíkovej a Smugalovej

streda

16:30

Za † Jozefa Holického a manželku, brata Emila a za † z rodiny Tomáškovej a Holickej

štvrtok

16:30

Za † Jána a Máriu, Štefana a Cecíliu Hlavatovičových

piatok

16:30

Za † Margitu Hečkovú - 1. výročie a za † rodinu z oboch strán

sobota

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc - 50 rokov života - pani Bibiana Mancovičová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dušana Machoviča

 

Oznamy

  • Vianočná sv. spoveď v našej farnosti bude v pondelok 17.12.2018. Spovedanie po domoch bude v pondelok 17.12. a v piatok 21.12.2018 doobeda.
  • Zvonček nedeľa 407,50€, Zbierka na Slovenskú katolícku charitu 380€, Bohu známe 20€, 100€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 583, 616 618, 554, 553. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018