Oznamy - 16.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

16.12.2018

3. adventná nedeľa - Rok C

nedeľa

23.12.2018

4. adventná nedeľa - Rok C

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dušana Machoviča

pondelok

18:00

Za † Viktora Drgoňa, manželov Schusterových, † starých rodičov Čapkovičových a Drgoňových

utorok

7:00

Za obrátenie hriešnikov

streda

7:00

Za duše v očistci

štvrtok

7:00

Za kňazské a rehoľné povolania

piatok

7:00

Za Božie požehnanie a dar viery

sobota

18:30

Za † Michala Nadaského, Zuzanu a Bohumila Štibraných

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Anastázia Stachová 81, Štefánia Mašková 91, Bibiana Mancovičová 50, Mária Kolesíková 85, Ľubomír Kuracina 52, Gabriela Kadlecová 32, Milan Šimo 26, Mária Filipovičová 85, Ján Martinkovič 68, Helena Hlavatovičová 46, Anna Lesayová 85, František Martinkovič 80, Lucia Petríková 12

 

Oznamy

  • Vianočná sv. spoveď v našej farnosti bude v pondelok 17.12.2018. Spovedanie po domoch bude v pondelok 17.12. a v piatok 21.12.2018 doobeda.
  • Zvonček nedeľa a sviatok 599,50€, Zbierka na kostol 2045€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 544-552. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018