Oznamy - 23.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

23.12.2018

4. adventná nedeľa - Rok C
pondelok

24.12.2018

Štedrý deň, končí sa Adventné obdobie
utorok

25.12.2018

Slávnosť Narodenia Pána
streda

26.12.2018

Sv. Štefana, diakona, prvého mučeníka - sviatok
štvrtok

27.12.2018

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok, Adorácia od 16:45
piatok

28.12.2018

Sv. Betlehemských neviniatok, mučeníkov - sviatok
sobota

29.12.2018

Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

30.12.2018

1. nedeľa po narodení Pána, sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Anastázia Stachová 81, Štefánia Mašková 91, Bibiana Mancovičová 50, Mária Kolesíková 85, Ľubomír Kuracina 52, Gabriela Kadlecová 32, Milan Šimo 26, Mária Filipovičová 85, Ján Martinkovič 68, Helena Hlavatovičová 46, Anna Lesayová 85, František Martinkovič 80, Lucia Petríková 12, Galina Adler 63, Ján Messana 1, Guissepe Messana 13, Lívia 30, Zoltán 50

pondelok

18:00

Za † Júliu Bednárovú, Jozefa Bednára a starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc

utorok

0:00

8:00

10:30

Za farníkov a rodiny tohtoročných detí

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

streda

8:00

10:30

Za † Jozefa a Rozáliu Chrvalových

Za † rodinu Mitošinkovú, Šugrovú, Kováčovú a Barákovú

štvrtok

17:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc: lektorom, spevákom, kostolníkovi, atď.

piatok

17:30

Za † rodinu Holecovú a Kostolánsku a ostatných † z rodiny

sobota

17:30

Za † Vladimíra Kalaša a rodičov, za † Jozefa Kubiša a rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

Oznamy

  • V utorok 25.12.2018 je Vianočná farská ofera
  • V sobotu - 29.12.2018 bude Vianočný koncert speváckeho zboru Bradlan.
  • Zvonček nedeľa 288€, Bohu známa 20€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 512, 514, 520, 523, 524, 572, 573. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018