Oznamy - 30.12.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

30.12.2018

1. nedeľa po narodení Pána, Sv. Rodiny
pondelok

31.12.2018

Sv. Silvestra I., pápeža - spomienka, Starý rok
utorok

1.1.2019

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - PRIKÁZANÝ SVIATOK
streda

2.1.2019

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
štvrtok

3.1.2019

Najsvätejšieho mena Ježiš
piatok

4.1.2019

Prvý piatok

nedeľa

6.1.2019

2. nedeľa po narodení Pána, Zjavenie Pána, Troch kráľov, požehnanie domov

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

pondelok

9:00

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

utorok

8:00

10:30

Za † Štefana Blaža - 1. výročie

Za † v minulom roku: Štefan Blažo, Božena Jamrichová, Zdenko Číž, Anna Machovičová, Jozef Dovičič, Angela Mancová, Anna Adamkovičová, Anna Kubovičová, Mária Konečná, Helena Kramárová, Terézia Lesayová, Miroslav Stračár, Mária Benovicová, Rudolf Konečný, Marek Cmero, Mária Chrvalová, Mária Semešová, Anna Kolláriková, Matilda Chrvalová, Albína Uhrová, Mária Myslíková, Emília Sitová, Vladimír Kadlečík, Ján Lukačovič, Stanislav Jurkas, Stanislav Polakovič, Viktória Stračárová, Andrej Gajdošík, Emília Hazuchová

streda

17:00

Za † Júliu Bednárovú, Jozefa Bednára a starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

17:00

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre brigádnikov a dobrodincov kostola

piatok

17:00

Na poďakovanie Bohu za 50 rokov života - Peter Slabý

sobota

8:00

Za † Júliu Turanskú, bratov, rodičov Jána a Františku Mulúchovú a ich rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † v decembri: Stanislav Polakovič, Viktrória Stračárová, Andrej Gajdošík, Milan Ilenčík

Oznamy

  • 1.1.2019 Vzývanie Ducha svätého na začiatku kalendárneho roku
  • Zvonček nedeľa + Vianoce 1191€, Vianočná ofera 740€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 542. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018