Pozvánka

8. januára o 17:00

vo farskom kostole

sv. omša

k úcte bl. Titusa Zemana

a za všetkých, ktorí v tomto kraji pomáhali jeho skupine a boli nespravodlivo trestaní.

Po sv. omši príhovor Patrika Dubovského - Ústav pamäti národa

Titus Zeman

záchranca budúcich kňazov