Oznamy - 01.07.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

1.7.2018

13. nedeľa v cezročnom období

pondelok

2.7.2018 Návštevy Panny Márie - sviatok

utorok

3.7.2018 Sv. Tomáša, apoštola - sviatok

štvrtok

5.7.2018 Sv. Cyrila a Metoda - Slovanských vierozvestov - slávnosť

piatok

6.7.2018

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - spomienka

nedeľa

8.7.2018

14. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † v júni: Irena Hercegová, Stanislava Hlavatovičová, Rudolf Konečný

Za † rodinu Kováčovú, Mitošinkovú, Barákovú a Šugrovú

pondelok

18:30

Za † manžela Vladislava - 1. výročie, † rodinu z oboch strán a duše v očistci

utorok

18:30

Za † manžela Michala a † rodinu Zemkovú

streda

18:30

Za † Jozefa a Františku Vaškových a † z rodiny

štvrtok

8:00

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc

Za † Víta a Emíliu Čížových a † z rodiny

piatok

18:30

Za † Karola Dovičiča a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Jána Kolesíka, Jána a Máriu Šimončičových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Helena Trestová, Hedviga Petrášová, Mária Kolesíková, Ján Kolesík, Štefánia Slivová, Mária Tomášková, Katarína Tomášková, Štefan Tomáška, Matilda Kostolánska, Jozef Kostolánský, Ján Jančovič, Ján Stračár, Štefan Stračár, Štefan Uhrovčík, Štefánia Uhrovčíková, Františka Hetešová, Šimon Manca, Jozef Choreň, Katarína Odlerová, Veronika Dovičičová, Augustín Mancovič, Etela Machovičová, Ernest Vagovič

Oznamy

  • Zvonček nedeľa 379€, Halier sv. Petra 410€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 249-269. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!