Oznamy - 03.06.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

3.6.2018

9. nedeľa v Cezročnom období

utorok

5.6.2018 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka

piatok

8.6.2018 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť - odpustky
sobota 9.6.2018

Nepoškvrneného srdca Panny Márie - spomienka

nedeľa

10.6.2018

10. nedeľa v Cezročnom období - Prvé sv. prijímanie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

mesačná: Terézia Lesayová, Miroslav Stračár, Mária Benovicová

Za † Jána Rajnica - 20. výročie

pondelok

18:30

Za † Jána a Máriu Benovicových, † rodičov a súrodencov z oboch strán

utorok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dulíkovú

streda

18:30

Za † Štefana a Štefániu Uhrovčíkových, † Teréziu Mancovú

štvrtok

18:30

Za † Dominika Turanského, rodičov Turanských a Vajsových a brata Františka

piatok

8:00

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šimulčíkovú

Za † Silvestra Nováka, † rodičov z oboch strán a † z rodiny

sobota

8:00

Za † Štefana Bokora a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Oznamy

  • Pred sv. omšami sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu
  • Zvonček nedeľa 360€ + 100€, Božie Telo 160€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!