Oznamy - 11.05.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

10.6.2018

10. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

11.6.2018 Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka

streda

13.6.2018 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

nedeľa

17.6.2018

11. nedeľa v Cezročnom období - Prvé sv. prijímanie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

pondelok

18:30

Za † Silvestra Nováka, † rodičov z oboch strán a † z rodiny

utorok

8:00

Za † rodinu Dulíkovú

streda

18:30

Za † Antona, Margitu a Františku

štvrtok

18:30

Za † Annu a Jaroslava Blaškových, za † Viktóriu Švecovú a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † Jozefa Hlavatoviča a † rodičov Hlavatovičových a Ušákových

sobota

8:00

Za † Viktóriu Švecovú a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † - výročná: Ján Rajnic, Slavomír Repčík, Jozef Kajma, Emil Petrík, Matej Komár, Boris Komár, Emil Rapant, Marienka Slivová, Terézia Kúdelová, Ján Jankovič, Róbert Kolesík, Pavol Kolesík, Jozef Kolesík, Jozef Benovic, Mária Benovicová, Ľudovít Benovic, Šimon Manca, Jozef Manca, Augusta Zuzkovičová, Vojtech Zuzkovič, Michal Maška, Mária Slivová, Viola Dovičičová, Vojtech Jakúbek, Júlia Jakúbková, Milan Sloboda, František Rechtorík, Jarmila Padyšáková, Lukáš Padyšák, Mária Bendová, Júlia Bendová, Imrich Benda ...

Oznamy

  • Pred sv. omšami sa modlíme Litánie k Božskému Srdcu
  • Zvonček nedeľa 462€, Zbierka na opravu kostola 2355€, 300KČ, 160Zl. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 213-225. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!