Oznamy - 17.06.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

17.6.2018

11. nedeľa v Cezročnom období

štvrtok

21.6.2018 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

nedeľa

24.6.2018

Narodenie sv. Jána Krstiteľa - hlavný patrón Trnavskej arcidiecézy a titul Katedrály

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † - výročná: Ján Rajnic, Slavomír Repčík, Jozef Kajma, Emil Petrík, Matej Komár, Boris Komár, Emil Rapant, Marienka Slivová, Terézia Kúdelová, Ján Jankovič, Róbert Kolesík, Pavol Kolesík, Jozef Kolesík, Jozef Benovic, Mária Benovicová, Ľudovít Benovic, Šimon Manca, Jozef Manca, Augusta Zuzkovičová, Vojtech Zuzkovič, Michal Maška, Mária Slivová, Viola Dovičičová, Vojtech Jakúbek, Júlia Jakúbková, Milan Sloboda, František Rechtorík, Jarmila Padyšáková, Lukáš Padyšák, Mária Bendová, Júlia Bendová, Imrich Benda ...

pondelok

18:30

Za † Irenu Hercegovú r. Hetešovú - pohrebná

utorok

18:30

Za † Jozefa Srdoša a † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu Cibulovú a Valériu Lučšikovú

štvrtok

18:30

Za † rodičov Pullmanových a Šildových a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † Emíliu Čížovú, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

15:00

Za † Štefana Mancu, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

sobášna: Dávid Holický a Simona Michalcová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za jubilantov: Petrov, Pavlov, Jánov, Jozef Šimončič 90, Mária Uhrová 56, Terezka Schmidtová 18, Rebeka Medvecká 11, Paulína Árendásová 10, Šimon Árendás 8, Mária Danková 2, Jarmila Padyšáková 65, Lukáš Padyšák 16, Mária Jamrichová 85, Jozef Sliva 80, Mária Slivová 80

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví 46, Miroslav a Katarína Madejoví 35, Milan a Simona Árendásoví 11

Oznamy

  • 24.6.2018 bude zbierka na diela Sv. Otca - Halier sv. Petra
  • Zvonček nedeľa 544,50€, guláš 501€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 225-230. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!