Oznamy - 24.06.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

24.6.2018

Narodenie sv. Jána Krstiteľa - hlavný patrón Trnavskej arcidiecézy a titul Katedrály

streda

27.6.2018 Sv. Ladislava - spomienka

štvrtok

28.6.2018 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

piatok

29.6.2018

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - PRIKÁZANÝ SVIATOK

Pri rannej sv. omši Te Deum - poďakovanie na konci školského roka

nedeľa

1.7.2018

13. nedeľa v cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za † - výročná: Ján Rajnic, Slavomír Repčík, Jozef Kajma, Emil Petrík, Matej Komár, Boris

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

Za jubilantov: Petrov, Pavlov, Jánov, Jozef Šimončič 90, Mária Uhrová 56, Terezka Schmidtová 18, Rebeka Medvecká 11, Paulína Árendásová 10, Šimon Árendás 8, Mária Danková 2, Jarmila Padyšáková 65, Lukáš Padyšák 16, Mária Jamrichová 85, Jozef Sliva 80, Mária Slivová 80

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví 46, Miroslav a Katarína Madejoví 35, Milan a Simona Árendásoví 11

pondelok

18:30

Za † Teréziu Kúdelovú - 1. výročie

utorok

15:00

18:30

Za † Rudolfa Konečného - pohrebná, 16:00 pohreb

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zelenayovú

streda

18:30

Za † Michala Mašku, rodičov Maškových a Čapkovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:30

Za † rodiny Gavendovej, Gálikovej a Bohunickej

piatok

7:00

18:30

Za žiakov, študentov a učiteľov

Za farníkov a dobrodincov farnosti

sobota

8:00

15:00

Za † Šimona Mancu - 20. výročie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † v júni: Irena Hercegová, Stanislava Hlavatovičová, Rudolf Konečný

Za † rodinu Kováčovú, Mitošinkovú, Barákovú a Šugrovú

Oznamy

  • Zvonček nedeľa 268,50€ + 165€, krsty 220€, prvoprijímajúci 100€, sobáš 350€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 239-247. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!