Oznamy - 13.05.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

13.5.2018

7. Veľkonočná nedeľa
pondelok

14.5.2018

Sv. Mateja, apoštola - sviatok

streda

16.5.2018

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - sviatok

Výročie úmrtia emeritného trnavského pomocného biskupa Dominika Tótha (2005)

piatok

18.5.2018 Sv. Jána I., pápeža a mučeníka - sviatok
sobota 19.5.2018

Udeľovanie sviatosti birmovania

nedeľa

20.5.2018

Nedeľa zoslania Ducha svätého, možnosť získať odpustky, končí veľkonočné obdobie, detská sv. omša

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

výr. úmrtia: vdp. Štefan Hlavatovič 23, Ján Rajníc 20, Ján Petráš 24, Júlia Mancová 19, Alojz Bachratý 26, Pavol Šild 17, Andrej Uher 4, Mária Lehutová 5, Melánia Komárová 22, Mária Pauerová 16, Katarína Kolesíková 30, Ambróz Heteš 21, Mária Kalašová 27, Jozef Dovičič st. 73, Jozef Dovičič ml. 27, Františka Drgoňová 15, Mária Petríková 2, Mária Juráková 5, Slavomír Repčík 2, Júlia Miklovičová 1, Ján Slabý 1

pondelok

18:30

Za † rodinu Gazdovú

utorok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov života - Bernardína Stračárová - 80. rokov života

streda

18:30

Za † Štefana Kollárika, rodičov Kollárikových a Mancových, syna Štefana a starých rodičov

štvrtok

18:30

Za † Melániu a Jána Krajčovičových a † rodičov z oboch strán

piatok

8:00

Za deti a vnukov, o dar viery, dary Ducha svätého a ochranu Panny Márie pre celú rodinu a obrátenie hriešnikov

sobota

10:30

Za dary Ducha svätého pre birmovancov a ich rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za deti a chorých

Oznamy

 • Birmovka bude v sobotu 19.5.2018 o 10:30 (8. ročník a starší).
 • Od piatka - 11.5.2018 začína Novéna k Duchu svätému.
 • Pred sv. omšami sa modlíme Loretánske litánie.
 • Prosebné dni - pondelok - streda - v pondelok prosíme za úrodu.
 • Zbierka na opravu kostola 2050€ 1200 ČK, 200 Zl., Zvonček nedeľa 477,50€, Bohu známa 50€, 20€, 100€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny birmovancov. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.