Oznamy - 20.05.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

20.5.2018

Nedeľa zoslania Ducha svätého, možnosť získať odpustky, končí veľkonočné obdobie, detská sv. omša
pondelok

21.5.2018

Panny Márie Matky Cirkvi - sviatok, začína Cezročné obdobie

utorok

22.5.2018 Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky - sviatok
štvrtok 24.5.2018

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok

piatok

25.5.2018 Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
sobota 26.5.2018

Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka

nedeľa

27.5.2018

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za deti a chorých

pondelok

18:30

Na poďakovanie, za 10 rokov manželstva, manželia Kuracinoví, 50 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc

utorok

18:30

Za † Vojtecha a Rozáliu Jakúbkových a † rodičov z oboch strán

streda

18:30

Za všetkých † z rodiny (č. 374)

štvrtok

16:00

Za † Štefana Hetteša, rodičov Annu a Viktora Hettešových a dcéru Veroniku

piatok

18:30

Za † z rodiny Kumpanovej a Árendášovej

sobota

8:00

Za † rehoľné sestry Astériu Kostolanskú a Albínu Kostolanskú, ich rodičov, za † rodičov Slivových a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Vdp. Mário Bosý 41, Svetlana Zacharová 50, Peter Madeja 23, Adam Medvecký 21, Zdenka Mašková 35, Jozef Danko 33, Peter Danko 42, Anička Danková 3, Rozmarína Rajnícová 4, Monika Švecová 50, Bernardína Stračárová 80, Marko Sagan 4, Jozefína Pauerová 47, Mária Stempelová 76, Oľga Šildová 80

sobáš: Ignác Šimončič a Emália 59, Anton Partel a Mária 59, Štefan Hlavatovič a Anna 59, František Petráš a Margita 54, Helmut Bartoš a Oľga 50, Jiří Janošek a Viera 31, Jozef Padyšák a Henrieta 25, Kuracinoví 10

Oznamy

  • Pred sv. omšami sa modlíme Loretánske litánie.
  • Zbierka na katolícke masmédiá 305€, Zvonček nedeľa + sviatok 496,50€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 199 - 205. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.