Oznamy - 27.05.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

27.5.2018

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

streda

30.5.2018 Večer Vigília - Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
štvrtok 31.5.2018

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - PRIKÁZANÝ SVIATOK - slávnosť

po sv. omši procesia Božieho Tela

piatok

1.6.2018 Sv. Justína, mučeníčka - spomienka, PRVÝ PIATOK
sobota 2.6.2018

Sv. Filipa Nériho, kňaza - spomienka

nedeľa

3.6.2018

9. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigágnikov

Za jubilantov: Vdp. Mário Bosý 41, Svetlana Zacharová 50, Peter Madeja 23, Adam Medvecký 21, Zdenka Mašková 35, Jozef Danko 33, Peter Danko 42, Anička Danková 3, Rozmarína Rajnícová 4, Monika Švecová 50, Bernardína Stračárová 80, Marko Sagan 4, Jozefína Pauerová 47, Mária Stempelová 76, Oľga Šildová 80

sobáš: Ignác Šimončič a Emália 59, Anton Partel a Mária 59, Štefan Hlavatovič a Anna 59, František Petráš a Margita 54, Helmut Bartoš a Oľga 50, Jiří Janošek a Viera 31, Jozef Padyšák a Henrieta 25, Kuracinoví 10

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Bohumila

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Helenu Polákovú - 60 rokov života

streda

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Máriu Jamrichovú - 85 rokov života

štvrtok

9:00

18:30

Za dar viery a dary Ducha svätého

Za † Adriána Suchého, Františka a Katarínu Uhrových

piatok

18:30

Za † rodičov Stachových a Horváthových, dcéru Martu a vnuka Paľka

sobota

8:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a brigádnikov

nedeľa

 

8:00

10:30

mesačná: Terézia Lesayová, Miroslav Stračár, Mária Benovicová

Za † Jána Rajnica - 20. výročie

Oznamy

  • Pred sv. omšami sa modlíme Loretánske litánie.
  • Zvonček nedeľa 316€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 206-212. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • 1. sv. prijímanie bude 10.6.2018 o 10:30.