Oznamy - 18.11.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

18.11.2018

33. nedeľa v cezročnom období

utorok

20.11.2018 Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice - spomienka

streda

21.11.2018

Obetovanie Panny Márie - spomienka

štvrtok

22.11.2018 Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

piatok

23.11.2018 Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka - spomienka
sobota

24.11.2018

Sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza - spomienka

nedeľa

25.11.2018

34. nedeľa v cezročnom období - Krista Kráľa

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † kňaza Štefana Hlavatoviča, rehoľné sestry Ladislavu, Emeritu a Benignu

pondelok

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janotkovú a Gazdíkovú

utorok

16:00

Za všetkých † z rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Rozáliu, z príležitosti dožitých 83 rokov života

štvrtok

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Baraniakovú

piatok

18:00

Za † Antona Vatalu - 2. výročie

sobota

18:00

Za † Jána a Janku Madových

nedeľa

 

8:00

 

 

 

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Margita Kočitá 81, Anna Lesayová 85, Daniela Hlavatovičová 51, Margita Mancová 92, Katarína Madejová 55, Martin Madeja 33, Eva Žáková 65, Helena Kadlečíková 86, Veronika Kvasnicová 78, Emília Šimová 86, Cecília Slobodová 94, Ján Uher 61, Ivana Nádaská 20

výročie manželstva: František a Štefánia Dankoví 46, Mária a Zdenko Maškoví 36, Mária a Vladimír Uhroví 36, Dušan a Jana Machovičoví 30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

 

Oznamy

 • Od 13. do 21.novembra je Novéna k Panne Márii Trnavskej v Trnave. Hlavná omša je každý deň o 18:00. Viac info si prečítajte TU.
 • V nedeľu - 25.11.2018 príde do našej farnosti na sv. omšu o 10:30 otec arcibiskup Ján Orosch. Zároveň je hodová farská ofera.
 • Zvonček nedeľa 404€, z pohrebu 100€. Pán Boh zaplať!
 • Strechu stála 92627€, hromozvod stál 9098,27€ - obe sumy sú vyplatené. Ešte dlhujeme 5000€ za obnovu oltára v kaplnke Karmelskej Panny Márie - ešte nie je oltár dokončený. Máme nový tehlový plot medzi farským dvorom a škôlkou, máme nové halogénové osvetlenie 315€.
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 490-496, 556, 566. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018