Oznamy - 25.11.2018

Liturgický kalendár

nedeľa

25.11.2018

34. nedeľa v cezročnom období - sv. Kataríny Alexandrijskej - Hodová slávnosť
piatok

30.11.2018

Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

nedeľa

2.12.2018

1. adventná nedeľa - začiatok Adventného obdobia

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Margita Kočitá 81, Anna Lesayová 85, Daniela Hlavatovičová 51, Margita Mancová 92, Katarína Madejová 55, Martin Madeja 33, Eva Žáková 65, Helena Kadlečíková 86, Veronika Kvasnicová 78, Emília Šimová 86, Cecília Slobodová 94, Ján Uher 61, Ivana Nádaská 20

výročie manželstva: František a Štefánia Dankoví 46, Mária a Zdenko Maškoví 36, Mária a Vladimír Uhroví 36, Dušan a Jana Machovičoví 30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Žákovú, Čížovú, Lopatkovú a Javorovú

utorok

17:00

Za † Annu Vrúbelovú - 2. výročie a za † rodinu z oboch strán

streda

17:00

Za † Jindřicha Stránského

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (542), za † z rodiny Hlavatovičovej, Labudovej, Alfréda, Ruženku a rodinu Hlavatú

piatok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Baraniakovú

sobota

18:00

Za † Máriu a Jozefa Smutných, Emíliu a Karola Hulmanových, † starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † vdp. dekana Jozefa Slamku, Stanka Lahotu, Vladimíra Kadlečíka a Emíliu Hazuchovú

 

Oznamy

  • V nedeľu bude pri oboch sv. omšiach požehnanie prinesených adventných vencov. Zároveň je Zbierka na Slovenskú katolícku charitu
  • Zvonček nedeľa 281€. Pán Boh zaplať!
  • Strechu stála 92627€, hromozvod stál 9098,27€ - obe sumy sú vyplatené. Ešte dlhujeme 5000€ za obnovu oltára v kaplnke Karmelskej Panny Márie - ešte nie je oltár dokončený. Máme nový tehlový plot medzi farským dvorom a škôlkou, máme nové halogénové osvetlenie 315€.
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 497-503. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018