Oznamy - 07.04.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

7.4.2019

5. pôstna nedeľa

pondelok

8.4.2019 Féria

utorok

9.4.2019 Féria

streda

10.4.2019 Féria
štvrtok

11.4.2019

Féria, Adorácia od 14:15

piatok

12.4.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

13.4.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

14.4.2019

Kvetná nedeľa - nedeľa Utrpenia Pána - pašie, požehnanie ratolestí, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † vdp. Tomáša Kuľku, Annu Gálikovú, Miroslava Pullmanna, Štefániu Žažovú, Máriu Jamrichovú, Ladislava Kollára, Valériu Luščíkovú, Alojza Kotúčeka

pondelok

18:00

Na poďakovanie za 60 rokov života p. Boženy Komadelovej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

16:00

Za † Jozefa a Katarínu Slivových, † rodičov Ušákových

streda

15:30

Za † Máriu Konečnú - 1. výročie

štvrtok

15:00

Za † Emíliu Čížovú - 20. výročie, za rodičov Emíliu a Víta Čížových, švagra Ladislava Urbana

piatok

18:00

Za † Václava Šimončiča a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre p. Máriu Filipovičovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Karol Tresta, Helena Kramárová - Trestová, Jozef Dzurenka, Šimon Maška, Štefánia Lesayová, Emília Čížová, Emília Čížová, Pavlína Žažová, Anna Pullmannová, Kristína Prvá, Vladimír Holický, Emil Šimončič, Ladislav Maška, Brigita Vajsová, Rozália Dzurenková, Etela Rajnicová, Anna Hettešová, Pavol Horváth, Vincent Herceg, Viliam Manca, Rozália Jakúbková, Viktor Heteš, Jozef Sliva, Ján Kúdela, Bernardína Halašová, Anka Jankovičová, Ladislav Komár, Ján Dubovský st., Ján Milan Dubovský, Oľga Kasanická, Anna Mancovičová, Janka Munková, Mária Hlavatovičová, Mária Konečná, Jozef Uváček

Oznamy

  • Veľkonočná sv. spoveď bude v pondelok - 8.4.2018 od 15:00 do sv. omše. Spovedanie po domoch bude v pondelok 15.4. Prosím nahlásiť.
  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 266€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 558, 559, 111-118, . Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30