Oznamy - 14.04.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

14.4.2019

Kvetná nedeľa

pondelok

15.4.2019 Pondelok Veľkého týždňa

utorok

16.4.2019 Utorok Veľkého týždňa

streda

17.4.2019 Streda Veľkého týždňa
štvrtok

18.4.2019

Zelený štvrtok

piatok

19.4.2019 Veľký piatok

sobota

20.4.2019 Biela sobota

nedeľa

21.4.2019

Veľkonočná nedeľa - nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Karol Tresta, Helena Kramárová - Trestová, Jozef Dzurenka, Šimon Maška, Štefánia Lesayová, Emília Čížová, Emília Čížová, Pavlína Žažová, Anna Pullmannová, Kristína Prvá, Vladimír Holický, Emil Šimončič, Ladislav Maška, Brigita Vajsová, Rozália Dzurenková, Etela Rajnicová, Anna Hettešová, Pavol Horváth, Vincent Herceg, Viliam Manca, Rozália Jakúbková, Viktor Heteš, Jozef Sliva, Ján Kúdela, Bernardína Halašová, Anka Jankovičová, Ladislav Komár, Ján Dubovský st., Ján Milan Dubovský, Oľga Kasanická, Anna Mancovičová, Janka Munková, Mária Hlavatovičová, Mária Konečná, Jozef Uváček

pondelok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Boženu a jej rodinu

utorok

18:30

Za † Jozefa a Justínu Mancových, za † rodinu Nádaskú, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:30

Za † rodičov Šalmanových a Čapkovičových, švagrov Štefana a Jozefa, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

18:30

Na poďakovanie za dar života, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

15:00

Veľkopiatkové obrady

sobota

20:00

Za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Milan Uhlík, vdp. Vojtech Dávid, Dušan Žák, Mária Janošková, Daniela Hlavatovičová, Ján Číž, Vít Číž, Ernestína Kopálová, Františka Lopatková, Marianna Ryšavá, Marko Hlavatovič, Lukáško Hlavatovič, Božena Komadelová, Margita Petrášová

výročie sobáša: Pavol a Magdaléna Tomáškoví

Oznamy

 • Spovedanie po domoch bude v utorok 16.4. Prosím nahlásiť.
 • Na Zelený štvrtok bude tradičná púť ku krížu - zraz je o 21:00 pri farskom kostole.
 • Na Veľký piatok bude vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty o 8:00. Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu začneme o 14:45.
 • Na Bielu sobotu bude kostol otvorený na modlitbu pri Božom hrobe.
 • Na Veľkonočnú nedeľu bude tradičná farská ofera.
 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
 • Zvonček nedeľa 463€, zbierka na opravu kostola 1970€. Pán Boh zaplať!
 • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 122, 567 - 570, 636, 638, 610, . Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
 • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
 • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30