Oznamy - 21.04.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

21.4.2019

Veľkonočná nedeľa - nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

pondelok

22.4.2019 Veľkonočný pondelok

utorok

23.4.2019 Veľkonočný utorok

streda

24.4.2019 Sv. Juraja, mučeníka - spomienka
štvrtok

25.4.2019

Sv. Marka, evanjelistu - spomienka

piatok

26.4.2019 Veľkonočný piatok

sobota

27.4.2019 Veľkonočná sobota, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

28.4.2019

2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho Milosrdenstva - končí sa veľkonočná oktáva - úplné odpustky

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

za jubilantov: Milan Uhlík, vdp. Vojtech Dávid, Dušan Žák, Mária Janošková, Daniela Hlavatovičová, Ján Číž, Vít Číž, Ernestína Kopálová, Františka Lopatková, Marianna Ryšavá, Marko Hlavatovič, Lukáško Hlavatovič, Božena Komadelová, Margita Petrášová

výročie sobáša: Pavol a Magdaléna Tomáškoví

pondelok

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre všetkých z rodiny Crhoňovej a Košinovej

Za † Viktora Beláka - nedožitých 80 rokov života

utorok

8:00

Za † Emila a Máriu

streda

-

sv. omša nebude

štvrtok

-

sv. omša nebude

piatok

18:30

Za † Emila Huttu, Valera a Máriu Kubišových, Štefana Furdu, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

sobota

8:00

15:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Beblavú

sobášna: Marek Čmehýl a Marcela Bocánová

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Milan Uhlík, vdp. Vojtech Dávid, Dušan Žák, Mária Janošková, Daniela Hlavatovičová, Ján Číž, Vít Číž, Ernestína Kopálová, Františka Lopatková, Marianna Ryšavá, Marko Hlavatovič, Lukáško Hlavatovič, Božena Komadelová, Margita Petrášová

výročie sobáša: Pavol a Magdaléna Tomáškoví

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 300€, Bohu známa 100€, 20€, 10€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 127-132, 562, . Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30