Oznamy - 04.08.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

4.8.2019

18. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

5.8.2019 Výročie posviacky hl. mariánskej baziliky v Ríme

utorok

6.8.2019 Premenenie Pána - sviatok

streda

7.8.2019 Féria
štvrtok

8.8.2019

Sv. Dominika, kňaza - spomienka, Adorácia od 17:45

piatok

9.8.2019 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy - sviatok (Edita Steinová)

sobota

10.8.2019

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok, Ružence o 16:00

nedeľa

11.8.2019

19. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jána Šveca ml., Dušana Jamricha, Filipa

pondelok

18:30

Za † Štefana a Štefániu Drgoových a † rodinu z oboch strán

utorok

8:00

18:30

Na úmysel

Za † Šimona Mancu, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

štvrtok

18:30

Za † Jozefa a Filoménu Sersenových a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † rodičov Jána a Máriu Hlavatovičových, † starých rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Uhrovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jozefa Kováča - nedožitých 47 rokov života, manželku Adriánu a ostatných † z rodiny

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 425,50€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 284, 285, 298, 304-309, 613 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!