Oznamy - 11.08.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

11.8.2019

19. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

12.8.2019 Féria

utorok

13.8.2019 Féria

streda

14.8.2019

Vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka

štvrtok

15.8.2019

Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK, adorácia od 17:45

piatok

16.8.2019 Sv. Štefana Uhorského - ľubovoľná spomienka

sobota

17.8.2019

Féria

nedeľa

18.8.2019

20. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jozefa Kováča - nedožitých 47 rokov života, manželku Adriánu a ostatných † z rodiny

pondelok

16:00

18:30

Za † Máriu Pačesovú - horný kostolík

Za poďakovanie za dar života - Milan Srdoš - 60 rokov

utorok

18:30

Za † Viliam Beblavý - 1. výročie

streda

18:30

Za † Máriu Chrvalovú - 1. výročie

štvrtok

8:00

18:30

Za † Petra Michalčíka a ostatnú rodinu

Za † rodičov Jozef a Františku Hetešových a † starých rodičov a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † rodinu Kadlečíkovú, Pullmanovú, Blaškovú a Adamkovičovú

sobota

8:00

Za † rodičov Stachových, Vrbovských a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Bruno Pripko, František Dovičič, Michal Vyskoč, Ján Jankovič, Peter Gajdošík, Jozef Kadlečík, Anastázia Horvátová, Palko Horvát, Jozef Kalaš ml, Jozef Kalaš st, Ján Kalaš, František Tomáška, Františka Petrášová, Rozália Hlavatovičová, Viktor Sliva, Jozef Srdoš, Anastázia Srdošová, Hieronym Vrbovský, Eva Bašnáková, Štefan Lužák, Viktor Lužák, Vojtech Maška, Pavol Maška, Marta Mašková, Jozef Zuzkovič, Emília Kičinová, František Alchus, Mária Alchusová, Milan Hušek, Alžbeta Kopálová, Anton Kolesík, Eva Kolesíková, Mária Chorvatovičová, Koloman Kuník, Štefan Heteš, Pavol Maška, Katarína Čížová, Viktória Sitárová, Anastázia Stachová, Mária Chrvalová, Viliam Beblavý, švábikoví, Repčíkoví, Viola Zbežková

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 434,50€, zbierka na kostol 2115€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 310-320 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!