Oznamy - 18.08.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

18.8.2019

20. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

19.8.2019 Sv. Jána Eudesa, kňaza - spomienka

utorok

20.8.2019 Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

21.8.2019

Sv. Pia X., pápeža - spomienka

štvrtok

22.8.2019

Panny Márie Kráľovnej - spomienka

piatok

23.8.2019 Sv. Ruženy Limskej, panny - spomienka

sobota

24.8.2019

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

nedeľa

25.8.2019

21. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Bruno Pripko, František Dovičič, Michal Vyskoč, Ján Jankovič, Peter Gajdošík, Jozef Kadlečík, Anastázia Horvátová, Palko Horvát, Jozef Kalaš ml, Jozef Kalaš st, Ján Kalaš, František Tomáška, Františka Petrášová, Rozália Hlavatovičová, Viktor Sliva, Jozef Srdoš, Anastázia Srdošová, Hieronym Vrbovský, Eva Bašnáková, Štefan Lužák, Viktor Lužák, Vojtech Maška, Pavol Maška, Marta Mašková, Jozef Zuzkovič, Emília Kičinová, František Alchus, Mária Alchusová, Milan Hušek, Alžbeta Kopálová, Anton Kolesík, Eva Kolesíková, Mária Chorvatovičová, Koloman Kuník, Štefan Heteš, Pavol Maška, Katarína Čížová, Viktória Sitárová, Anastázia Stachová, Mária Chrvalová, Viliam Beblavý, švábikoví, Repčíkoví, Viola Zbežková

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

utorok

18:30

Za † Evu Bašnákovú a manžela Jaroslava

streda

18:30

Za † Kamila Melúcha, † rodinu Melúchovú, Tomáškovú a Karola Kawaia

štvrtok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre spevákov, lektorov, brigádnikov, atď. /na Hradisku/

piatok

18:30

Za † Anastáziu a Michala Mancových a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

nedeľa

 

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Dominika - 50 rokov života

za jubilantov: vdp. Karol Moravčík, Ernestína Ščasná, Dominik Sliva, Marko Semeš, Miroslav Madeja, Miroslav Madeja ml., Janka Madejová, Anton Partel, Štefan Šimončič, Tomáš Bocán, Daniela Škarbalová, Mária Holická, Jana Kalašová, Štefánia Hlavatovičová, Roman Padyšák, Michaela Padyšáková, Cecília Čížová, Ružena Kusá, Magdaléna Gavendová, Mária Vajsová, Lenka Vajsová, Mária Vrbovská, Štefánia Prvá, Petra Matuškovičová

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 363€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 321-335, 603, 599, 563. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!