Oznamy - 25.08.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

25.8.2019

21. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

26.8.2019 Féria

utorok

27.8.2019 Sv. Moniky - spomienka

streda

28.8.2019

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

29.8.2019

Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Adorácia 17:45

piatok

30.8.2019 Výročie posviacky Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave

sobota

31.8.2019

Féria, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

1.9.2019

22. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Dominika - 50 rokov života

za jubilantov: vdp. Karol Moravčík, Ernestína Ščasná, Dominik Sliva, Marko Semeš, Miroslav Madeja, Miroslav Madeja ml., Janka Madejová, Anton Partel, Štefan Šimončič, Tomáš Bocán, Daniela Škarbalová, Mária Holická, Jana Kalašová, Štefánia Hlavatovičová, Roman Padyšák, Michaela Padyšáková, Cecília Čížová, Ružena Kusá, Magdaléna Gavendová, Mária Vajsová, Lenka Vajsová, Mária Vrbovská, Štefánia Prvá, Petra Matuškovičová

pondelok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre pána Antona Partela - 85 rokov života

streda

18:30

Za † Šimona a Klementínu Holických a Štefana Kollárika

štvrtok

18:30

Na úmysel darkyne

piatok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Ernestínu a jej rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka a Evu

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 618€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 330, 337-339, 343-352. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!