Oznamy - 03.02.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

3.2.2019

4. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

4.2.2019 Féria

utorok

5.2.2019 Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka

streda

6.2.2019 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
štvrtok

7.2.2019

Féria

piatok

8.2.2019 Sv. Hieronyma Emiliániho - spomienka

sobota

9.2.2019 Féria

nedeľa

10.2.2019

5. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za † v januári: vdp. Peter Mlynka, Margita Kočitá, Pavlína Roháčová, Edita Halušicová

pondelok

17:00

Za † Jozefa a Helenu Slivových, syna Petríka a starých rodičov z oboch strán

utorok

17:00

Za † Petra a Máriu Jakubcových, zaťa Janka a starých rodičov z oboch strán

streda

16:30

Za † Máriu a Jána Benovicových, ich rodičov a súrodencov

štvrtok

17:00

Za † Štefana Danka, † rodičo Dankových a Slivových

piatok

17:00

Za † Viktora Beláka - 20. výročie

sobota

8:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc - 40 rokov manželstva Cyril Grebeči a Gabriela

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie † : vdp. Michal Mikuška, Jaroslav Šutiak, Helena Hušeková, Milan Hušek, Viktor Belák, František Madeja, Viktor Petrík, Zdenko Číž, Štefan Zábrodský, Júlia Zábrodská, Helena Slivová, Vladimír Stacho, Júlia Slivová, Dominik Srdoš, František Chrvala, Štefan Zubčák, Jozef Hlavatovič, Anna Dovičičová, František Kolesík, Janko Greguš, Ján Stacho, Júlia Stachová, Jozef Stacho, Anton Kúdela, Mária Kúdelová, Jozef Študenc, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová, Hieronym Stračár, Mária Hercegová, Štefan Chorvatovič, Jozef Martinkovič, Ján Jakúbek, Matúš Tomáška, Albín Kičina, Rozália Mikušová, František Filipovič, Šimon Holický, Justína Kolláriková, Viliam Hlavatovič, Mária Juráková, František Manca, Jozef Sliva, Helena Bukovčáková, Viktor Machovič, Jozefína Machovičová, Michal Machovič, Mária Jurkasová, Mária Králiková, František Vagovič, Anna Kociánová, Filoména Cisárová, Viliam Polakovič, Mária Prvá

Oznamy

  • Zvonček nedeľa 476€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 4 - 11. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018