Oznamy - 10.02.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

10.2.2019

5. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

11.2.2019 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej - spomienka, Svetový deň chorých

utorok

12.2.2019 Féria

streda

13.2.2019 Féria
štvrtok

14.2.2019

Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupov, patrónov Európy - výročný deň smrti sv. Cyrila - 869, 1150. výročie, Adorácia od 16:15

piatok

15.2.2019 Féria

sobota

16.2.2019 Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

17.2.2019

6. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie † : vdp. Michal Mikuška, Jaroslav Šutiak, Helena Hušeková, Milan Hušek, Viktor Belák, František Madeja, Viktor Petrík, Zdenko Číž, Štefan Zábrodský, Júlia Zábrodská, Helena Slivová, Vladimír Stacho, Júlia Slivová, Dominik Srdoš, František Chrvala, Štefan Zubčák, Jozef Hlavatovič, Anna Dovičičová, František Kolesík, Janko Greguš, Ján Stacho, Júlia Stachová, Jozef Stacho, Anton Kúdela, Mária Kúdelová, Jozef Študenc, Františka Srdošová, Filoména Šimončičová, Hieronym Stračár, Mária Hercegová, Štefan Chorvatovič, Jozef Martinkovič, Ján Jakúbek, Matúš Tomáška, Albín Kičina, Rozália Mikušová, František Filipovič, Šimon Holický, Justína Kolláriková, Viliam Hlavatovič, Mária Juráková, František Manca, Jozef Sliva, Helena Bukovčáková, Viktor Machovič, Jozefína Machovičová, Michal Machovič, Mária Jurkasová, Mária Králiková, František Vagovič, Anna Kociánová, Filoména Cisárová, Viliam Polakovič, Mária Prvá

pondelok

17:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu

utorok

17:00

Za † Jozefa a Veroniku Jackovičových a † rodičov z oboch strán

streda

17:00

Za † Eduarda Kočitého, Antona Machoviča a ostatných † z rodiny

štvrtok

17:00

Za † Viktora Petríka - 2. výročie a † rodina Kadlečíková a Petríková

piatok

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre p. Pavlínu Belákovú - 80 rokov života

sobota

8:00

Za † Zdenka Číža -  1. výročie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jaroslava Šutiaka - 2. výročie a † rodinu z oboch strán

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček Hromnice + nedeľa 537,50€, Zbierka na opravu kostola 1880€, Bohu známa 50€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 12-25. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018