Oznamy - 17.02.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

17.2.2019

6. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

18.2.2019 Féria

utorok

19.2.2019 Féria

streda

20.2.2019 Féria
štvrtok

21.2.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

22.2.2019 Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok - úplné odpustky v katedrálnych chrámoch

sobota

23.2.2019 Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

24.2.2019

7. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jaroslava Šutiaka - 2. výročie a † rodinu z oboch strán

pondelok

17:30

Za † Dominika a Ernestínu Srdošových, syna Jozefa, za † rodičov z oboch strán a † rodinu Jakubcovú a Srdošovú

utorok

17:30

Za † Veroniku a Vincenta Gajarských, † starých rodičov Gajarských a Bendových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

17:30

Za † rodičov Slivových a Srdošových, † bratov Srdošových a ich manželky

štvrtok

17:30

Za † Augustínu a Vojtecha Zuzkovičových, syna Jozefa, zaťa Viktora a ostatných † z rodiny

piatok

17:30

Za † Šimona a Rozáliu Konečných

sobota

8:00

Za † Štefana a Máriu Šišmišových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Pavol Mancovič, Martin Gavenda, Ignác Šimončič, Terézia Slivová, Leonard Pauer, Matúš Kúdela, Agnesa Árendásová, Katka Janotková, Ján Padyšák, Helena Sitárová, Marcel Machovič, Jana Machovičová

manželstvo: Félix Číž a Cecília, Ján Padyšák a Jarmila, Miroslav Rapant a Zdenka, Cyril Grebeči a Gabriela, Jozef Komadel a Božena, Miroslav Strečanský a Viera

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 461€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 26-37. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018