Oznamy - 24.02.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

24.2.2019

7. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

25.2.2019 Féria

utorok

26.2.2019 Féria

streda

27.2.2019 Féria
štvrtok

28.2.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

1.3.2019 Prvý piatok

sobota

2.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

3.3.2019

8. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre jubilantov: Pavol Mancovič, Martin Gavenda, Ignác Šimončič, Terézia Slivová, Leonard Pauer, Matúš Kúdela, Agnesa Árendásová, Katka Janotková, Ján Padyšák, Helena Sitárová, Marcel Machovič, Jana Machovičová

manželstvo: Félix Číž a Cecília, Ján Padyšák a Jarmila, Miroslav Rapant a Zdenka, Cyril Grebeči a Gabriela, Jozef Komadel a Božena, Miroslav Strečanský a Viera

pondelok

17:00

Za † Františka Mašku, † z rodiny Maškovej, Machovičovej a Hlavatovičovej

utorok

17:00

Za † rodičov Stračárových a Hettešových a † rodinu z oboch strán

streda

17:00

Za † Františka Jamricha, syna Jána a † starých rodičov z oboch strán

štvrtok

17:00

Za † starých rodičov a súrodencov z rodiny Slivovej

piatok

18:00

Za † Máriu a Imricha Jurkasových a † starých rodičov z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † Máriu a Františka Hettešových a † oboj. starých rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Máriu Krajňákovú a pani Janu Fujakovú a ich rodiny

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 288€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 38-50. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018