Koncert Gaudete

Seredský chrámový spevácky zbor

Gaudete

Srdečne Vás pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční

v nedeľu - 17. februára 2019 o 16:00

v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach.

Tešíme sa na Vás!

Diriguje: Andrea Ruczová

Organ: Martin Pekár

Možnosť zakúpenia CD: Spievaj Pánovi, Jubilate Deo - cena 6 €