Oznamy - 06.01.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

6.1.2019

2. nedeľa po narodení Pána, Zjavenie Pána, Troch kráľov

nedeľa

13.1.2019

3. nedeľa po narodení Pána, Sviatok krstu Krista Pána - končí sa Vianočné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † v decembri: Stanislav Polakovič, Viktrória Stračárová, Andrej Gajdošík, Milan Ilenčík

pondelok

17:00

Za † z rodiny Dankovej a Tomáškovej, za ostatných † z rodiny

utorok

17:00

Za † Emila Šimončiča a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

17:00

Za † Jána Štibravého, Blanku, Miroslava a Františka

štvrtok

17:00

Za † z rodiny Mihalkovičovej, Šteruskej, Jozefa Chrvalu a starých rodičov

piatok

17:00

Za † rodičov Vrablecových a Milana Daniela

sobota

8:00

Za † Miroslava a Marka Ušákových a starých rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Viglaský, Klára Zemková, Alena Benovicová, Vladimír Kopál, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Vojtech Gálik, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Michal Smutný, Vojtech Vajs, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Karolína Prvá, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Viliam Melúch, Ján Hlavatovič, Anna Opáthová, Emália Rechtoríková, Štefan Srdoš, Blažej Holický, Anton Kubiš, Mária Holická

Oznamy

  • Zvonček nedeľa 343€, Starý + Nový rok 454€, Bohu znýmy 50€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 615. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018