Oznamy - 13.01.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

13.1.2019

3. nedeľa po narodení Pána, Sviatok krstu Krista Pána - končí sa Vianočné obdobie
štvrtok

17.1.2019

Sv. Antona, opáta - spomienka

nedeľa

20.1.2019

2. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: vdp. Anton Srholec, Jozef Tresta, Michal Viglaský, Klára Zemková, Alena Benovicová, Vladimír Kopál, Mária Kúdelová, Mária Hetešová, Ján Holický, Anna Choreňová, Mária Študencová, Vojtech Gálik, Jozef Lužák, Helena Stachová, Miroslav Machovič, Jozef Uher, Katarína Uhrová, Michal Smutný, Vojtech Vajs, Dominik Zábrodský, Filoména Šimončičová, Karolína Prvá, Helena Hušeková, Jozef Gajarský, Gizela Gajarská, Elemír Sersen, Emília Mancovičová, Irena Chrvalová, Dominik Chrvala, Ružena Staroňová, Marián Tomovič, Viliam Melúch, Ján Hlavatovič, Anna Opáthová, Emália Rechtoríková, Štefan Srdoš, Blažej Holický, Anton Kubiš, Mária Holická

pondelok

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre pani Evu Medveckú - 50 rokov života

utorok

17:00

Za † Máriu Lehutovú, † rodičov Vrbovských a Lehutových

streda

17:00

Za † Štefana Tomášku

štvrtok

17:00

Za † z rodiny Jurkasovej a Ďuračkovej

piatok

17:00

Za † z rodiny Tomáškovej, Kubišovej, Dovičičovej a Lackovičovej

sobota

8:00

Za † Vincenta a Františku Jurkasových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre pani Magdalénu Tomáškovú - 70 rokov života

Oznamy

  • Zvonček nedeľa 270€, na kostol 2055€, z pohrebu 30€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z bytovky 543, domy 526 - 530. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018