Oznamy - 20.01.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

20.1.2019

2. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

21.1.2019 Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka

utorok

22.1.2019 Sv. Vincenta, diakona a mučeníka - spomienka

streda

23.1.2019 Sv. Jána Almužníka, biskupa - spomienka
štvrtok

24.1.2019

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

piatok

25.1.2019 Obrátenie sv. Pavla, apoštola - spomienka

sobota

26.1.2019 Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka

nedeľa

27.1.2019

3. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Angely Merici, panny

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre pani Magdalénu Tomáškovú - 70 rokov života

pondelok

17:00

Za † Františka Lacku - 2. výročie a † rodinu z oboch strán, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

17:00

Za † Lenku Gruberovú - 1. výročie

streda

17:00

Za † Viktora a Štefániu Slivových a nevestu Máriu

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

16:30

Za † Václava Kulifaja

sobota

8:00

Za † z rodiny Huttovej a Bohunickej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: František Petráš, Magdaléna Tomášková, Eva Medvecká, Marek Slabý, Štefánia Danková, Mária Mašková, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Simona Árendásová, Janka Kúdelová, Adriána Kúdelová, Salome Kumpánová, Adela Petríková, Alexandra Ciuttiová, Cecília Srdošová, Ján Šimončič, Anna Hlavatovičová, Cecília Jankovičová, Zdenka Stachová, Terézia Heltková, Martinko Dzurenka, Janka Augustínová, Lucia Gajdošíková, Vyskočová

výročie manželstva: Jozef Dovičič a Mária, Jozef Kúdela a Daniela, Jozef Kurek a Daniela

Oznamy

  • 27.1.2019 bude Zbierka na Katolícku charitu.
  • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: od 18. do 25. januára.
  • Zvonček nedeľa 194€ + 265€ = 459€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 531 - 539. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018