Oznamy - 27.01.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

27.1.2019

3. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

28.1.2019 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

utorok

29.1.2019 Féria

streda

30.1.2019 Féria
štvrtok

31.1.2019

Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka

piatok

1.2.2019 Prvý piatok

sobota

2.2.2019 Obetovania Pána (Hromnice), sviatok - požehnanie sviec - prosím priniesť sviece do kostola

nedeľa

3.2.2019

4. nedeľa v Cezročnom období

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - spomienka - Svätoblažejské požehnanie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: František Petráš, Magdaléna Tomášková, Eva Medvecká, Marek Slabý, Štefánia Danková, Mária Mašková, Marek Martinkovič, Valéria Martinkovičová, Simona Árendásová, Janka Kúdelová, Adriána Kúdelová, Salome Kumpánová, Adela Petríková, Alexandra Ciuttiová, Cecília Srdošová, Ján Šimončič, Anna Hlavatovičová, Cecília Jankovičová, Zdenka Stachová, Terézia Heltková, Martinko Dzurenka, Janka Augustínová, Lucia Gajdošíková, Vyskočová

výročie manželstva: Jozef Dovičič a Mária, Jozef Kúdela a Daniela, Jozef Kurek a Daniela

pondelok

17:00

Za † z rodiny Halašovej, Horváthovej, Martu a syna Paľka

utorok

17:00

Za † Emíliu a Ernesta Bírových, † z rodiny a Daniela Odlera

streda

17:00

Za † rodinu Jankovičovú, Hercegovú a Piešťanskú

štvrtok

17:00

Za † Jozefa Alchusa, rodičov z oboch strán, starých rodičov a zaťa Štefana

piatok

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre pána Ignáca Šimončiča - 80 rokov života

sobota

8:00

10:30

Za † vdp. Michala Mikušku, Máriu Mikuškovú, vdp. dekana Pavla Kottvana, vdp. Izidora Štefíka

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc - 60 rokov manželstva Félix a Cecília Čížoví

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za † v januári: vdp. Peter Mlynka, Margita Kočitá, Pavlína Roháčová, Edita Halušicová

Oznamy

  • Zvonček nedeľa 328€. Bohu známy 60€ a 100€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 584-589, 1, 2, 3. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018