Oznamy - 07.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

7.7.2019

14. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

8.7.2019 Féria

utorok

9.7.2019 Féria

streda

10.7.2019 Féria
štvrtok

11.7.2019

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, Adorácia od 17:30

piatok

12.7.2019 Féria

sobota

13.7.2019

Féria, Ružence o 16:00

nedeľa

14.7.2019

15. nedeľa v Cezročnom období, PÚŤ NA HRADIŠTI - Panna Mária Karmelská

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vojtecha a Matildu Maškovú, syna Pavla, dcéru Gabrielu, † z rodiny Maškovej, Uhrovej a Bakovej

pondelok

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava a Jozefa

utorok

18:30

Za uzdravenie Adama

streda

18:30

Na úmysel darkyne

štvrtok

18:30

Za oslobodenie a uzdravenie v rodine Mánikovej a Majerníkovej

piatok

18:30

Za † Jozefa Čapkoviča a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Margitu Hečkovú a † rodinu z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za živých a † členov Karmelského bratstva

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 771€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 237-245 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!