Oznamy - 14.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

14.7.2019

15. nedeľa v Cezročnom období, PÚŤ NA HRADIŠTI - Panna Mária Karmelská

pondelok

15.7.2019 Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

utorok

16.7.2019 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka

streda

17.7.2019 Sv. Andreja, Svorada a Benedikta, pustovníkov - spomienka
štvrtok

18.7.2019

Féria, Adorácia od 17:30

piatok

19.7.2019 Féria

sobota

20.7.2019

Féria, Ružence o 16:00

nedeľa

21.7.2019

16. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za živých a † členov Karmelského bratstva

pondelok

18:30

Za živých a † z rodiny Hlavatovičovej a Komárovej

utorok

18:30

Za brigádnikov a dobrodincov

streda

18:30

Na úmysel darkyne (PL)

štvrtok

18:30

Za † z rodiny Odlerovej a za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:30

Za † manželov Štefániu a Františka Maštalira a † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † Teréziu Lesayovú a † starých rodičov Čerešníkových a Lesayových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie úmrtia: Helena Trestová 20, Hedviga Petrášová 43, Ján Kolesík 6, Mária Kolesíková 20, Štefánia Slivová 12, Katarína Tomášková 45, Mária Tomášková 22, Františka Hetešová 3, Štefan Tomáška 12, Jn Jančovič 12, Matilda Kostolánska 16, Jozef Kostolánský 20, Ján Stračár 28, Štefan Stračár 11, Štefan Uhrovčík 28, Michal Stacho 50, Štefánia Uhrovčíková 26, Valéria Hettešová 30, Jozef Heteš 23, Irma Hlavatovičová 37, Michal Horváth 95, Jozef Choreň 30, Katarína Odlerová 3, Ernest Vagovič 42, Veronika Dovičičová 3, Etela Machovičová 2, Dušan Sloboda 9, Augustín Mancovič 2, Viktor Holický 3

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 629,50€, Zbierka na kostol 2240€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 246-257 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!