Oznamy - 21.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

21.7.2019

16. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

22.7.2019 Sv. Márie Magdalény - sviatok

utorok

23.7.2019 Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok

streda

24.7.2019 Sv. Šarbela, kňaza - spomienka
štvrtok

25.7.2019

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok, Adorácia od 17:45

piatok

26.7.2019 Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka

sobota

27.7.2019

Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka, Ružence o 16:00

nedeľa

28.7.2019

17. nedeľa v Cezročnom období, Sv. Krištofa - požehnanie áut po oboch sv. omšiach

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za živých a † členov Karmelského bratstva

pondelok

18:30

Za † Máriu a Jána Prvých a † z rodiny Prvej a Šustovej

utorok

18:30

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Za † Pavla Chrvalu a † rodičov z oboch strán

štvrtok

Šaštín

18:30

Za pútnikov

Za † Hieronyma Stračára a † rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za † Annu Vrúbelovú a † rodinu z oboch strán

sobota

8:00

Za † Máriu a Jána Prvých, Ľudmilu a Jozefa Slivových

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Jozef Padyšák 48, Bibiana Kozarcová 46, Milan Šimo 64, Miroslav Strečanský 60, Ján Filo 71, Peter Cisár 35, Nina Huttová 2, Martin Smutný 12, Lenka Krnová 47

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 440€, z jarmoku 202€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 259-269 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!