Oznamy - 28.07.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

28.7.2019

17. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

29.7.2019 Sv. Marty - spomienka

utorok

30.7.2019 Bl. sestry Zdenky Schelingovej, panny a mučenice - spomienka

streda

31.7.2019 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
štvrtok

1.8.2019

Sv. Alfonza Márie de Ligouri, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka, Adorácia od 17:45

piatok

2.8.2019 Prvý piatok, spovedanie po domoch, Porciumkula - odpustky

sobota

3.8.2019

Ružence o 16:00

nedeľa

4.8.2019

18. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: Jozef Padyšák 48, Bibiana Kozarcová 46, Milan Šimo 64, Miroslav Strečanský 60, Ján Filo 71, Peter Cisár 35, Nina Huttová 2, Martin Smutný 12, Lenka Krnová 47

pondelok

18:30

Za † Petra Biznára, Otíliu Matruškovú, Františka Hlavatoviča

utorok

17:00

Za † Daniela Odlera a rodičov, † rodinu Mončekovú a Stanislava Sedláka

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

štvrtok

18:30

Za † Františka a Annu Mancovičových a ostatných † z rodiny

piatok

18:30

Za † Jarolíma a Viktóriu Sitárových a † z rodiny Sitárovej a Turanskej

sobota

10:00

Za † Jána Hačka - nedožitých 100 rokov života, manželku Máriu a † rodinu z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jána Šveca ml., Dušana Jamricha, Filipa

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 476€, púť 56€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 271-283, 626 Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!