Oznamy - 02.06.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

2.6.2019

7. Veľkonočná nedeľa

pondelok

3.6.2019 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

utorok

4.6.2019 Féria

streda

5.6.2019 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
štvrtok

6.6.2019

Sv. Norberta, biskupa - spomienka, adorácia 16:15

výročie vysviacky Mons. Róberta Bezáka, trnavského emeritného arcibiskupa 2009

piatok

7.6.2019 Prvý piatok

sobota

8.6.2019 Ruženec 16:00

nedeľa

9.6.2019

Zoslanie Ducha svätého - Turíce - úplné odpustky, končí sa Veľkonočné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: Stanislav Blažo

pondelok

17:00

Za † Annu Hlavatovičovú

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (610)

streda

18:30

Za † z rodiny Tomáškovej a Slabej a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

17:00

Za † Františka Mašku, syna Ladislava a rodičov z oboch strán

piatok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Holickú a Raffayovú

sobota

8:00

Za † Viktora a Máriu Rajnicových, brata Jozefa a † rodičov

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † žiakov a učiteľov našej jubilujúcej školy

výročie úmrtia: Ján Rajnic 21, Slavomír Repčík 3, Jozef Kajma 50, Emil Petrík 21, Matej Komár 25, Boris Komár 31, Marienka Slivová 44, Emil Rapant 27, Terézia Kúdelová 2, Ján Jankovič 29, Róbert Kolesík 7, Pavol Kolesík 4, Jozef Kolesík 5, František Rechtorík 31, Jozef Benovic 47, Mária Benovicová 20, Ľudovít Benovic 7, Šimon Manca 31, Jozef Manca 32, Michal Maška 3, Augusta Zuzkovičová 42, Vojtech Zuzkovič 32, Mária Slivová 43, Vojtech Jakúbek 17, Júlia Jakbková 42, Milan Sloboda 30, Mária Bendová 35, Júlia Bendová 34, Imrich Benda 89, Viola Dovičičová 8, Stanislava Hlavatovičová 1

Oznamy

  • Letné kántrové dni - streda, piatok, sobota - Prosíme za duchovné povolania.
  • Pokračuje Novéna k Duchu sv. pred sv. omšami.
  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 443€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 175-177, 560, 561, 602, 580, 609, 627. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!