Oznamy - 09.06.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

9.6.2019

Zoslanie Ducha svätého - Turíce - úplné odpustky, končí sa Veľkonočné obdobie

pondelok

10.6.2019 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi - spomienka

utorok

11.6.2019 Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka

streda

12.6.2019 výročie vysviacky Mons. Jána Sokola, trnavského emeritného arcibiskupa 1988
štvrtok

13.6.2019

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza - sviatok

piatok

14.6.2019 Féria

sobota

15.6.2019 Ruženec 16:00

nedeľa

16.6.2019

Najsvätejšej Trojice, Deň otcov

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † žiakov a učiteľov našej jubilujúcej školy

výročie úmrtia: Ján Rajnic 21, Slavomír Repčík 3, Jozef Kajma 50, Emil Petrík 21, Matej Komár 25, Boris Komár 31, Marienka Slivová 44, Emil Rapant 27, Terézia Kúdelová 2, Ján Jankovič 29, Róbert Kolesík 7, Pavol Kolesík 4, Jozef Kolesík 5, František Rechtorík 31, Jozef Benovic 47, Mária Benovicová 20, Ľudovít Benovic 7, Šimon Manca 31, Jozef Manca 32, Michal Maška 3, Augusta Zuzkovičová 42, Vojtech Zuzkovič 32, Mária Slivová 43, Vojtech Jakúbek 17, Júlia Jakbková 42, Milan Sloboda 30, Mária Bendová 35, Júlia Bendová 34, Imrich Benda 89, Viola Dovičičová 8, Stanislava Hlavatovičová 1

pondelok

18:30

Za † Stanislavu Hlavatovičovú - výročná

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (141)

streda

18:30

Za † Máriu Fabušovú

štvrtok

18:30

Za † rodinu Cibulovú

piatok

17:00

Za † rodičov Ľudovíta Benovica a manželko Irenu rodenú Lužíkovú a † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

Za † rodičov Jozefa Kolesíka a manželku Melániu rodenú Balážovú a † starých rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: meniny Petrov, Pavlov, Jánov

Jozef Šimončič 91, Mária Uhrová 57, Terezka Schmidtová 19, Rebeka Medvecká 12, Paulínka Árendásová 11, Šimon Árendás 9, Mária Danková 3, Jarmila Padyšáková 66, Lukáš Padyšák 17, Jozef Sliva 81, Mária Slivová 81, Kamil Vlkovič 51, Radoslav Slabý 48, Jarmila Hetešová 60

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví 47, Miroslav a Katarína Madejoví 36, Milan a Simona Árendásoví 12, Kamil a Zuzana Vlkovičoví 21

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 569€, Zbierka na katolícke masmédiá 300€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 181-200. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!