Oznamy - 16.06.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

16.6.2019

Najsvätejšej Trojice, Deň otcov

pondelok

17.6.2019 Féria

utorok

18.6.2019 Féria

streda

19.6.2019 Vigília Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
štvrtok

20.6.2019

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Adorácia 17:45

PRIKÁZANÝ SVIATOK

piatok

21.6.2019 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

sobota

22.6.2019 Ruženec 16:00

nedeľa

23.6.2019

12. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: meniny Petrov, Pavlov, Jánov

Jozef Šimončič 91, Mária Uhrová 57, Terezka Schmidtová 19, Rebeka Medvecká 12, Paulínka Árendásová 11, Šimon Árendás 9, Mária Danková 3, Jarmila Padyšáková 66, Lukáš Padyšák 17, Jozef Sliva 81, Mária Slivová 81, Kamil Vlkovič 51, Radoslav Slabý 48, Jarmila Hetešová 60

sobáš: Pavol a Emília Hlavatovičoví 47, Miroslav a Katarína Madejoví 36, Milan a Simona Árendásoví 12, Kamil a Zuzana Vlkovičoví 21

pondelok

18:30

Za † Jozefa Číža (400)

utorok

18:30

Za Martu Chrvalovú, Ladislava Sekeru a † rodičov z oboch strán

streda

16:00

Za † Júliusa a Katarínu Chrvalových a za Michala a Máriu Rajnicových a ich rodičov

štvrtok

10:00

18:30

Za † Antona Lišťáka, Eriku Lišťákovú

Za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:30

Za † z rodiny (147)

sobota

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (148)

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Rudolfa a Anastáziu Pullmanových, † rodičov z oboch strán

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 424€, Zbierka na opravu kostola 2130€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 201-209. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!