Oznamy - 23.06.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

23.6.2019

12. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

24.6.2019 Narodenia sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna Trnavskej arcidiecézy - slávnosť

utorok

25.6.2019 Féria

streda

26.6.2019 Féria
štvrtok

27.6.2019

Vigília slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Adorácia 17:45

piatok

28.6.2019

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť - odprosujúca pobožnosť

Te Deum - poďakovanie na konci školského roka

sobota

29.6.2019

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

nedeľa

30.6.2019

13. nedeľa v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Rudolfa a Anastáziu Pullmanových, † rodičov z oboch strán

pondelok

8:00

18:30

Za † Máriu Benovicovú (20 rokov) a Jána Benovica (31 rokov)

Za † Zdenku a Emila Filipovičových a † z rodiny Filipovičovej a Damaškovičovej

utorok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc

streda

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

18:30

Za † Rudolfa Hlavatoviča a Máriu, syna Petra a rodinu Bartekovú

piatok

7:00

16:00

Na poďakovanie, za žiakov a učiteľov

Za živých a † členov bratstva Božského Srdca Ježišovho

sobota

8:00

10:30

Za † Jozefa Čapkoviča a rodičov z oboch strán

Za † Pavla Machoviča a Teréziu, † starých rodičov z oboch srán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Michala Alchusa, jeho † rodičov, rodičov Hušekových

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 292€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 211-225. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!