Oznamy - 05.05.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

5.5.2019

3. Veľkonočná nedeľa

pondelok

6.5.2019 Féria

utorok

7.5.2019 Féria

streda

8.5.2019 Féria
štvrtok

9.5.2019

Féria, adorácia 15:15

piatok

10.5.2019 Féria

sobota

11.5.2019 Féria, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

12.5.2019

4. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Vladimíra Kumpána, Vojtecha Gálika a manželku Annu a ostatných † z rodiny

pondelok

18:30

Za † manželov Kováčových

utorok

18:30

Za † rodičov Pullmannových a Procházkových, Jozefa a starých rodičov, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

štvrtok

16:00

Na poďakovanie za dožité roky a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 75 rokov a Jána 82 rokov

piatok

18:30

Za † Jána a Etelu Rajnicových, zaťa Jozefa, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

12:00

60 rokov manželstva Ignáca a Emílie Šimončičových, za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

 

8:00

18:30

60 rokov manželstva Antona a Márie Partelových, za zdravie a Božiu pomoc

výročie úmrtia: vdp. Štefan Hlavatovič 24, Ján Rajnic 21, Ján Petráš 25, Júlia Mancová 20, Alojz Bachratý 27, Pavol Šild 18, Mária Benovicová 1, Andrej Uher 5, Mária Lehutová 6, Viktor Heteš 22, Melánia Komárová 23, Mária Pauerová 17, Ján Slabý 2, Katarína Kolesíková 31, Ambróz Heteš 12, Ernest Bíro 5, Anna Lužáková 18, Katarína Mancová 60, Ján Manca 60, Katarína Kolesíková 31, Mária Kalašová 28, Jozef Dovičič st. 74, Jozef Dovičič ml. 28, Františka Drgoňová 16, Florián Kalaš 29, Mária Petríková 3, Štefánia Vavrová 11, Mária Juráková 6, Slavomír Repčík 3, Júlia Miklovičová 2, Anna Študencová 50, Miroslav Stračár 1, Terézia Lesayová 1, Mária Kubišová 5

Oznamy

  • V nedeľu - 12.5.2019 bude zbierka na seminár. Zároveň je Deň matiek.
  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 288€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 145-149, 571, 632, 637. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30