Oznamy - 12.05.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

12.5.2019

4. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera

pondelok

13.5.2019 Panny Márie Fatimskej - spomienka

utorok

14.5.2019 Sv. Mateja, apoštola - sviatok

streda

15.5.2019 Féria
štvrtok

16.5.2019

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka spovedného tajomstva - spomienka, adorácia 17:45

Výročie úmrtia biskupa Mons. Dominika Tótha (2015)

piatok

17.5.2019 Féria

sobota

18.5.2019 Féria, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

19.5.2019

5. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

18:30

60 rokov manželstva Antona a Márie Partelových, za zdravie a Božiu pomoc

výročie úmrtia: vdp. Štefan Hlavatovič 24, Ján Rajnic 21, Ján Petráš 25, Júlia Mancová 20, Alojz Bachratý 27, Pavol Šild 18, Mária Benovicová 1, Andrej Uher 5, Mária Lehutová 6, Viktor Heteš 22, Melánia Komárová 23, Mária Pauerová 17, Ján Slabý 2, Katarína Kolesíková 31, Ambróz Heteš 12, Ernest Bíro 5, Anna Lužáková 18, Katarína Mancová 60, Ján Manca 60, Katarína Kolesíková 31, Mária Kalašová 28, Jozef Dovičič st. 74, Jozef Dovičič ml. 28, Františka Drgoňová 16, Florián Kalaš 29, Mária Petríková 3, Štefánia Vavrová 11, Mária Juráková 6, Slavomír Repčík 3, Júlia Miklovičová 2, Anna Študencová 50, Miroslav Stračár 1, Terézia Lesayová 1, Mária Kubišová 5

pondelok

18:30

Za † rodinu Fabušovú a Hlaváčovú, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:30

Za † rodičov Hlavatovičových a Srdošových, † starých rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za † z rodiny Dzurenkovej, Galgóciovej, Piešťanskej a Šildovej

štvrtok

18:30

Za † Máriu Benovicovú - 1. výročie

piatok

18:30

Za † Františka, Rozáliu, Elemíra a Jarmilu Sersenových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † rodičov Mancových, Jozefa Valoviča a † starých rodičov, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: vdp. Mário Bosý 42, Svetlana Zacharová 51, Peter Madeja 24, Pavol Dovičič 60, Zdenka Mašková 36, Jozef Danko 34, Peter Danko 43, Anička Danková 4, Oľga Šildová 81, Adam Medvecký 22, Rozmarínka Rajnicová 5, Jarmila Machovičová 70, Ján Číž 82, Mária Čížová 75, Bernardína Stračárová 81, Monika Švecová 51, Jozefína Pauerová 48, Mária Stempelová 77, Marko Sagan 5

výročie sobáša: Ignác Šimončič a Emília 60, Anton Partel a Mária 60, Štefan Hlavatovič a Anna 60, František Petráš a Margita 55, Stanislav Heteš a Viera, Helmut Bartoš a Oľga 51, Pavol Dovičič a Filoména 38, Jiří Janošek a Viera 32, Jozef Padyšák a Henrieta 26, Ľubomír Kuracina a Beáta 11

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 410€, Zbierka na kostol 1900€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 150 - 162. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30