Oznamy - 19.05.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

19.5.2019

5. Veľkonočná nedeľa

pondelok

20.5.2019 Sv. Bernardína Sienského, kňaza - spomienka

utorok

21.5.2019 Féria

streda

22.5.2019 Féria
štvrtok

23.5.2019

Féria, adorácia 17:45

piatok

24.5.2019 Féria, Noc kostolov na Katarínke 20:00

sobota

25.5.2019 Féria, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

26.5.2019

6. Veľkonočná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

18:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: vdp. Mário Bosý 42, Svetlana Zacharová 51, Peter Madeja 24, Pavol Dovičič 60, Zdenka Mašková 36, Jozef Danko 34, Peter Danko 43, Anička Danková 4, Oľga Šildová 81, Adam Medvecký 22, Rozmarínka Rajnicová 5, Jarmila Machovičová 70, Ján Číž 82, Mária Čížová 75, Bernardína Stračárová 81, Monika Švecová 51, Jozefína Pauerová 48, Mária Stempelová 77, Marko Sagan 5

výročie sobáša: Ignác Šimončič a Emília 60, Anton Partel a Mária 60, František Petráš a Margita 55, Stanislav Heteš a Viera, Helmut Bartoš a Oľga 51, Pavol Dovičič a Filoména 38, Jiří Janošek a Viera 32, Jozef Padyšák a Henrieta 26, Ľubomír Kuracina a Beáta 11

pondelok

18:30

Za † Františka Šilda

utorok

18:30

Za † Františka Madeju, † rodičov Madejových a Jurkaľákových a ostatných † z rodiny

streda

18:30

Za † Štefana Stračára, starých rodičov Stračárových a Vágovičových

štvrtok

18:30

Na poďakovanie za 55 rokov manželstva manželov Františka a Margity Petrášových, za zdravie a Božiu pomoc

piatok

18:30

Za zdravie a Božiu pomoc (636)

sobota

15:00

sobášna: Henrich Duffek a Anna Mária Zemková

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za prvoprijímajúcich a ich rodiny

Oznamy

  • V piatok - 24.5.2019 - bude sv. spoveď prvoprijímajúcich detí o 17:00.
  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 335€, Zbierka na seminár 390€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny prvoprijímajúcich detí. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30