Oznamy - 26.05.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

26.5.2019

6. Veľkonočná nedeľa

pondelok

27.5.2019 Sv. Augustína z Canterbury, biskupa - spomienka

utorok

28.5.2019 Féria

streda

29.5.2019 Vigília Slávnosti Nanebovstúpenia Pána
štvrtok

30.5.2019

Nanebovstúpenie Pána - PRIKÁZANÝ SVIATOK, adorácia 17:45

piatok

31.5.2019 Féria

sobota

1.6.2019 Sv. Justína, mučeníka - spomienka, Ruženec 16:00

nedeľa

2.6.2019

7. Veľkonočná nedeľa - Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

18:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za prvoprijímajúcich a ich rodiny

pondelok

17:00

Za † Ladislava a rodičov

utorok

18:30

Za † Viliama a Rozáliu Mikušových, † vdp. farára Jozefa Mikuša, rehoľnú sestru Vincentku Františku Mikušovú a ostatných † členov rodiny

streda

18:30

Za † Františka, Rozáliu, Elemíra a Jarmilu Sersenových, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

štvrtok

10:00

18:30

Za Jozefa a rodičov

Na poďakovanie pri príležitosti životného jubilea - 60 rokov života a 38 rokov uzavretia sviatosti manželstva a za ďalšiu Božiu pomoc a za zdravie pre celú rodinu (550)

piatok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (428)

sobota

8:00

Na poďakovanie za dar života - 60 rokov života - Jarmila Hettešová a za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha svätého pre celú rodinu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

mesačná: Stanislav Blažo

Oznamy

  • Prosebné dni: pondelok, utorok, streda - Prosíme za úrodu (utorok)
  • V nedeľu 2.6.2019 bude zbierka na Katolícke masmédiá.
  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 341€, Bohu známy 500€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 163 - 173. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!