Oznamy - 03.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

3.3.2019

8. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

4.3.2019 Sv. Kazimíra - spomienka

utorok

5.3.2019 Končí sa prvá časť ezročného obdobia - Fašiangy

streda

6.3.2019 Popolcová streda - PRÍSNY POST - zdržovanie sa mäsitého pokrmu, je to deň pokánia v celej Cirkvi. Začína pôstne obdobie.
štvrtok

7.3.2019

Féria, Adorácia od 15:15

piatok

8.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

9.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

10.3.2019

1. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre pani Máriu Krajňákovú a pani Janu Fujakovú a ich rodiny

pondelok

17:00

Za † rodičov Odlevákových a Jurkasových a brata Petra

utorok

17:00

Za † Antona a Helenu Stachových a Karola Václava

streda

10:00

17:00

Za vytrvalosť v dobrom

Za † Júliu Miklovičovú, syna Petra, starých rodičov a vnukov

štvrtok

16:00

Za † Jozefa a Annu Študencových a nevestu Máriu

piatok

18:00

Za † Annu Machovičovú - 1. výročie

sobota

8:00

Za † Františku, Máriu, Emila a Margitu

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Anna Žáčková, Michal Alchus a jeho rodičia, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Viktor Drgoň, Jozef Kubiš, Katarína Kubišová, Ján Benovic, Matilda Schusterová, Mária Lužáková, Jozef Stacho, Anna Mancová, Stanko Hlavatovič, Bystrík Machovič, Jozef Drgoň, Kristína Cviková, Mária Mancová, Vít Číž, Mária Mancová, Štefan Manca, Vít Kolesík, Alojz Hučín, Jozef Hečko, Mária Martinovičová, Cyril Hlavatovič, Mária Bendová, Ján Machovič, Mária Martinkovičová, Anna Machovičová, Jozef Žák, Štefánia Tahotná, Angela Mancová, Milan Petrík, Anna Adamkovičová, Anna Strečanská

Oznamy

  • V nedeľu - 10.3.2019 bude Jarná zbierka na Katolícku Charitu.
  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 288€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 51-59, 601. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018