Oznamy - 10.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

10.3.2019

1. pôstna nedeľa

pondelok

11.3.2019 Féria

utorok

12.3.2019 Féria

streda

13.3.2019 Féria
štvrtok

14.3.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

15.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

16.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

17.3.2019

2. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: Katarína Kalašová, Emil Hutta, Ján Hlavatovič, Anna Žáčková, Michal Alchus a jeho rodičia, Ján Smutný, Anastázia Stachová, Viktor Drgoň, Jozef Kubiš, Katarína Kubišová, Ján Benovic, Matilda Schusterová, Mária Lužáková, Jozef Stacho, Anna Mancová, Stanko Hlavatovič, Bystrík Machovič, Jozef Drgoň, Kristína Cviková, Mária Mancová, Vít Číž, Mária Mancová, Štefan Manca, Vít Kolesík, Alojz Hučín, Jozef Hečko, Mária Martinovičová, Cyril Hlavatovič, Mária Bendová, Ján Machovič, Mária Martinkovičová, Anna Machovičová, Jozef Žák, Štefánia Tahotná, Angela Mancová, Milan Petrík, Anna Adamkovičová, Anna Strečanská

pondelok

17:30

Za † Máriu a Emila Rapantových a ostatných † z rodiny

utorok

17:30

Za † Štefániu Tahotnú r. Slivovú - 1.výročie a ostatných † z rodiny

streda

17:30

Za † Jozefa a Annu Študencových a nevestu Máriu

štvrtok

17:30

Za † Jaroslava Vargu, bratov, rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

piatok

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

sobota

8:00

Za † Annu Adamkovičovú - 1. výročie a ostatných † z rodiny

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Jozefa Dovičiča - 1. výročie a ostatných † z rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 413€, Popolcová streda 186€, Zbierka na opravu kostola 2155€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 60-70. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018