Oznamy - 17.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

17.3.2019

2. pôstna nedeľa

pondelok

18.3.2019 Vigília slávnosti sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

utorok

19.3.2019 Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť

streda

20.3.2019 Féria
štvrtok

21.3.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

22.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

23.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

24.3.2019

3. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Jozefa Dovičiča - 1. výročie a ostatných † z rodiny

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

18:00

Za † rodičov Machovičových a Kachmanových a za pokoj a zdravie v rodine

utorok

8:00

18:00

Za zdravie a Dary Ducha svätého

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozef a jeho rodinu

streda

17:00

Za † Ferdinanda Boledoviča, † rodičov z oboch strán a ostatných † z rodiny

štvrtok

18:00

Za † členov rodín Frídlovej, Vitekovej a Hetešovej

piatok

18:00

Za † Viktora Síta a rodičov

sobota

8:00

Za † Annu Drobnú a Miroslava Machoviča

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: František Danko, Tomáš Kúdela, Vladimír Horvatovič, Jarka Pauerová, Milan Arendáš, Nina a Lea Sersenové, Emília Smutná, Veronika a Šimon Vajsoví, Štefan Kolesík, Eliška Kolesíková, Jarmila Slabá, Vladimír Vidlička, Mária Vidličková, Jozefína Púdelová, Anna Lužáková, František Machovič, Adamko a Laurika Beblaví, Zlatica Žaťková, Janka Matulová, Janka Kúdelová, Jozef Hlavatovič, Samuel Kopšík, Mária Myslíková, Mária Hlavatovičová, Janka Vyskočová

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 527,50€, Zbierka na Katolícku charitu 340€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 71-86. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30