Oznamy - 24.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

24.3.2019

3. pôstna nedeľa

pondelok

25.3.2019 Zvestovanie Pána - slávnosť

utorok

26.3.2019 Féria

streda

27.3.2019 Féria
štvrtok

28.3.2019

Féria, Adorácia od 16:45

piatok

29.3.2019 Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

30.3.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

31.3.2019

4. pôstna nedeľa - Nedeľa radosti, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: František Danko, Tomáš Kúdela, Vladimír Horvatovič, Jarka Pauerová, Milan Arendáš, Nina a Lea Sersenové, Emília Smutná, Veronika a Šimon Vajsoví, Štefan Kolesík, Eliška Kolesíková, Jarmila Slabá, Vladimír Vidlička, Mária Vidličková, Jozefína Púdelová, Anna Lužáková, František Machovič, Adamko a Laurika Beblaví, Zlatica Žaťková, Janka Matulová, Janka Kúdelová, Jozef Hlavatovič, Samuel Kopšík, Mária Myslíková, Mária Hlavatovičová, Janka Vyskočová

pondelok

8:00

18:00

Za † Emila a Máriu

Za † Jána Hlavatovič a † rodičov z oboch strán

utorok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Tomáša a Zlatku

streda

18:00

Za † Marcelu a Teréziu

štvrtok

18:00

Za † Jána a Annu Hutových a manžela Františka

piatok

18:00

Za † rodičov Slivových a Jedličkových

sobota

8:00

Za † Viktora Beláka a † rodičov z oboch strán, † Annu Opátovú a † rodičov z oboch strán

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc - 70 rokov života p. Emília Smutná

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 316,50€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 87-93, 605. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30