Oznamy - 31.03.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

31.3.2019

4. pôstna nedeľa - Nedeľa radosti

pondelok

1.4.2019 Féria

utorok

2.4.2019 Féria

streda

3.4.2019 Féria
štvrtok

4.4.2019

Féria, Adorácia od 15:15

piatok

5.4.2019 Prvý piatok, Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou o 17:30

sobota

6.4.2019 Féria, Sv. ruženec od 16:00

nedeľa

7.4.2019

5. pôstna nedeľa, pobožnosť krížovej cesty o 15:00

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc - 70 rokov života p. Emília Smutná

pondelok

18:00

Za † z rodiny Dostálovej a Hetešovej

utorok

18:00

Za † Jozefa Kostolanského a starých rodičov

streda

18:00

Za † rodičov Jozefa a Annu Lučanských a † starých rodičov z oboch strán

štvrtok

16:00

Za † Augustína Machoviča a Serafínu Mancovú a † z rodiny Benedikovičovej a Lackovičovej

piatok

18:00

Na poďakovanie za dožitých 75 rokov života p. Margita Petrášová, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † Jozefa Jurkasa, syna Zdenka a † rodinu Čapkovičovú

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † vdp. Tomáša Kuľku, Annu Gálikovú, Miroslava Pullmanna, Štefániu Žažovú, Máriu Jamrichovú, Ladislava Kollára, Valériu Luščíkovú, Alojza Kotúčeka

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 707€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 94-102. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!
  • Prvé sv. prijímanie bude v nedeľu - 26.mája 2018 o 10:30