Oznamy - 01.09.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

1.9.2019

22. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

2.9.2019 TE DEUM - vzývanie Ducha svätého na začiatku školského roka

utorok

3.9.2019 Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

4.9.2019

Féria

štvrtok

5.9.2019

Féria, Adorácia 17:15

piatok

6.9.2019 Prvý piatok

sobota

7.9.2019

Sv. Košických mučeníkov - spomienka, Sv. ruženec 16:00

nedeľa

8.9.2019

23. nedeľa v Cezročnom období

Narodenia Panny Márie - sviatok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka a Evu

pondelok

7:15

18:00

Za dary Ducha svätého pre žiakov, učiteľov, ...

Za † Cypriána a Františku Slivových, ich † súrodencov a rodičov a ostatných † z rodiny

utorok

18:00

Za † rodinu Holickú a Hullmanovp, sestru, brata a švagrov Štefana a Viliama

streda

18:00

Za † Antona a Máriu Kúdelových, starých rodičov Kúdelových a Mancových

štvrtok

18:00

Za † Milana a syna Dušana Slobodových, starých rodičov Slobodových a Mlynarovičových

piatok

18:00

Za † Máriu Semešovú - 1. výročie, Alžbetu Semešovú - 5. výročie, za spásu ich nesmrteľných duší

sobota

8:00

Na poďakovanie za 60 rokov života - p. Gabriela Grebečiová, za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Štefániu Jakúbkovú, Máriu Pačesovú, Jozefa Srdoša

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 405€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 358-368. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!